คำชี้แจงการลงทะเบียนสาระเพิ่ม

รายชื่อวิชาสาระเพิ่มเติม

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.2

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.3

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.4

รายชื่อวิชาสาระเพิ่ม ม.6

 

กำหนดวัน/เวลา เลือกสาระเพิ่มเติม ม.2, ม.3, ม.4, ม.6
วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561
ม.3 เวลา 08.00 -10.00 น.
ม.2 เวลา 10.30 -12.30 น.
ม.4 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ม.6 เวลา 16.00 - 18.00 น.

 

** นักเรียนระดับชั้นม.2 และ ม.3 ที่ต้องการเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับม.4 ต้องเลือกรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เท่านั้น ***

** นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากทางระบบได้ลงทะเบียนให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ***

หากนักเรียนพบข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อที่ ห้องแนะแนว

หรือ แจ้งข้อมูลทางกล่องข้อความของ Fanpage "งานแนะแนว สวนกุหลาบนนท์"

 

คำชี้แจงการลงทะเบียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

'

นร. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18-20 พ. ค. 2561

** นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจากทางระบบได้ลงทะเบียนให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว ***

หากนักเรียนพบข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อที่ ห้องแนะแนว

หรือ แจ้งข้อมูลทางกล่องข้อความของ Fanpage "งานแนะแนว สวนกุหลาบนนท์"